Ngũ hành tương sinh tương khắc trong phong thủy

Ngũ hành tương sinh tương khắc có quan trọng ! 

Theo thuyết Ngũ Hành thì Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm chất đầu tiên tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ. Năm chất đó kết hợp với nhau, nương tựa và ức chế lẫn nhau mà tạo ra muôn vật. Và đó chính là nguồn gốc phát sinh của thế giới.Tạo hóa đã ứng dụng thuyết Ngũ Hành tương sinh tương khắc để có sự sinh khắc trong đời sống tạo thành mối khép kín sinh lão bệnh tử, nên nếu thuận gọi là sinh còn nghịch gọi là khắc để có sự suy tàn, hủy diệt

ngu hanh tuong sinh
ngu-hanh-tuong-sinh

ngũ hành

Thứ tự của Ngũ Hành sẽ là Thủy – Hỏa – Mộc – Kim – Thổ.
1. Hành Thủy: Tĩnh Thuận, vì có khí tĩnh mà nhu thuận làm cho vạn vật được bế tàng, gìn giữ
Thủy có tính chất tàng chứa (Tàng), hàn lạnh hướng xuống
Thủy: nước, mềm mại, nhu thuận, sâu hiểm
2. Hành Hỏa: Thăng Minh, có nghĩa là bừng sáng, có khí thịnh trưởng làm cho vạn vật được phát triển
Hỏa có tính nhiệt, phát triển (Trưởng), hướng lên
Hỏa: lửa, nóng, sáng, linh hoạt, sáng tạo
Người mạng Hoả thích làm lãnh đạo, và có khuynh hướng làm quá sự việc
3. Hành Mộc: Phu Hòa vì nó phân bố ra khí ôn hòa làm cho vạn vật được nẩy sinh tươi tốt
Mộc có tính chất động, khởi đầu, sinh sôi, dài thẳng
Mộc là gỗ cây, sống, tăng trưởng, dẻo dai và chịu đựng
Người mạng Mộc tính dễ thay đổi, dịu dàng và chịu khó vươn lên
4. Hành Kim: Thẩm Bình
Kim có tính chất thanh tĩnh, thu sát thu lại (Thu)
Kim: kim loại cứng rắn, lạnh, cương mãnh, bền chắc
5. Hành Thổ: Bị Hóa, vì nó đầy đủ khí hóa sinh vạn vật, làm cho vạn vật được đầy đủ hình thể
Thổ có tính chất nuôi dưỡng, sinh sản (Hóa dục)
Thổ: đất, đầy đặn, chịu đựng, nguồn của sinh sôi
Người mạng Thổ giỏi chịu đựng, thủ thành và sinh nở tốt
Người mạng Thủy thâm sâu khó lường và giỏi trốn tránh

Quy luật của Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Tương sinh: Giữa Ngũ Hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau, đó là quan hệ Tương sinh. Còn bao hàm ý là ngũ hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó (sinh nhập) và cái nó sinh ra (sinh xuất).
Mệnh Mộc sinh mệnh Hỏa
Hỏa sinh Thổ
Thổ sinh Kim

Vong thach anh toc vang
Vong thach anh toc vang hợp mệnh kim

Mệnh Kim sinh mệnh Thủy Thủy sinh Mộc
Tương khắc: Giữa Ngũ Hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc.

vong tay toc do hop menh hoa

vòng thạch anh tóc đỏ hợp mệnh hỏa

Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: cái khắc nó (khắc nhập)  và cái nó khắc (khắc xuất).
Thủy khắc Hỏa
Hỏa khắc Kim
Kim khắc Mộc
Mộc khắc Thổ mệnh Thổ khắc mệnh Thủy

vòng thạch anh tóc đen
vòng thạch anh tóc đen 

 

Quy luật chế hóa Ngũ Hành tương sinh tương khắc

Thủy khắc Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ khắc Kim
Hỏa khắc Kim – Kim sinh Thủy – Thủy khắc Hỏa
Mộc khắc Thổ – Thổ sinh Kim – Kim khắc Mộc
Thổ khắc Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc khắc Thổ
Kim khắc Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa khắc Kim
Tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.

Bình luận trên Facebook