nha gan mieu dinh co tot khong
Làm gì nếu nhà ở gần đình miếu chùa ?
Ngày cập nhật 15/09/2020

Nếu nhà bạn ở gần đình miếu chùa sẽ như thế nào ? Trong Phong Thủy có một số câu quyết như sau: “Tiền Thần, Hậu Phật xuất cô quả.”nghĩa là nhà ở phía trước có Đền hoặc Đình phía sau có Chùa thì trong nhà sẽ có người không vợ không chồng hoặc bị…

Cẩm nang phong thủy

Xem thêm
nha gan mieu dinh co tot khong
Làm gì nếu nhà ở gần đình miếu chùa ?
Ngày cập nhật 15/09/2020

Nếu nhà bạn ở gần đình miếu chùa sẽ như thế nào ? Trong Phong Thủy có một số câu quyết như sau: “Tiền Thần, Hậu Phật xuất cô quả.”nghĩa là nhà ở phía trước có Đền hoặc Đình phía sau có Chùa thì trong nhà sẽ có người không vợ không chồng hoặc bị…