tuong-cho-da-phong-thuy.jpg
Tượng chó đá và lưu ý khi đặt tượng chó đá
Ngày cập nhật 14/10/2021

Tượng chó đá và lưu ý khi đặt tượng chó đá Từ xa xưa, tín ngưỡng văn hóa của người Việt, tục lệ thờ tượng chó đá đã có và tồn tại cho đến ngày nay. Chó là con vật trung thành bảo vệ chủ nhân. Nên người dân Việt Nam thường đặt chó đá…

Cẩm nang phong thủy

Xem thêm
tuong-cho-da-phong-thuy.jpg
Tượng chó đá và lưu ý khi đặt tượng chó đá
Ngày cập nhật 14/10/2021

Tượng chó đá và lưu ý khi đặt tượng chó đá Từ xa xưa, tín ngưỡng văn hóa của người Việt, tục lệ thờ tượng chó đá đã có và tồn tại cho đến ngày nay. Chó là con vật trung thành bảo vệ chủ nhân. Nên người dân Việt Nam thường đặt chó đá…